fr  | nl

2015: Nieuwe groei

Groep Socomec

 

croissance-2015.jpg

Groei
  Omzet (M€)
  Personeelsbestand

 

 

ebit-2015.jpg

Bedrijfswinst (EBIT)
 In M€
In % van omzet

 

 

financement-2015.jpg

Bedrijfsfinanciering
  
Vermogen (M€)
  Ratio schulden/eigen vermogen

 

Nieuw momentum

In 2015 waren de daling van de olieprijzen en het uiterst coulante monetaire beleid niet voldoende om de groei van de wereldeconomie te verbeteren, die enigszins kromp in vergelijking met 2014 (3.0% tegen 3.3%). Grilligheid in de valutamarkten verscheen terwijl de economische aanpassingen ten gunste van ontwikkelde landen voortschreed.
De belangrijkste bron van zorg voor het jaar was de stagnatie in China, die van invloed is geweest op veel opkomende economieën.
De VS, met bbp van 2,5%, bleef de wereldwijde bedrijfsactiviteiten aansturen, terwijl Europa een nieuwe groei van 1,5% zag, die, hoewel gematigd, in ieder geval consistent was. De groei van de Franse economie nam ook gematigd toe naar 1,1%.
In deze context zag SOCOMEC de beste prestaties in haar geschiedenis met een omzet van 467 M€, 9% hoger (+40 M€) hetgeen werd begunstigd, toegegeven, door gunstige wisselkoersen.
Geografisch gezien groeide onze bedrijfsactiviteit in Europa met 5%, in Afrika en het Midden-Oosten met 12%, Azië met 14% en Noord-Amerika met 56%. Europa werd aangevoerd door het VK (+20%) dankzij de effecten van de wisselkoers en door Duitsland (+16%); Frankrijk daarentegen was een beetje slapjes (+1%). Het Midden-Oosten en Afrika zijn weer op het goede spoor voor wat betreft de groei na de achteruitgang van het vorige jaar maar in een ingewikkelde geopolitieke context. Azië profiteerde het meest van de gunstige wisselkoersen in 2015. En de opleving van het bedrijfsleven in Noord-Amerika tenslotte reflecteert de kracht van 's werelds grootste markt en de inspanningen van de Groep om deze te versterken.
In termen van onze zakelijke lijnen, Conversie van Kritiek Vermogen, die nu de Zonne-energie-business omvat, is er een toename van 9% met herstel in productverkopen (+8%) met name in Noord- Europa en Azië Pacific, met de Diensten die een toename van 13% genoten in deze vergelijking. Vermogensregeling & -veiligheid is met 13% gegroeid met commerciële successen in Noord-Amerika (+53%). Tenslotte nam de Energie-efficiëntie toe met 5%, voornamelijk in Europa en China.
De relevantie van de in 2014 genomen maatregelen die werden voortgezet in 2015 is daardoor versterkt.
Bovendien, de groeistimuleringen, gedurende enkele jaren onderbenut, hebben een vliegende start gekregen met de aanschaf van een Zwitserse distributeur aan het einde van 2015. Deze trend zal in 2016 geïntensiveerd worden en er zijn al nieuwe acquisities gedaan.

Een steeds steviger financiële positie

In het financiële jaarverslag van vorig jaar, meldden we dat als de opkomende economische opleving ondersteund werd, "dan zou operationele winstgevendheid aanzienlijk hersteld worden”. Dit is inderdaad wat opgemerkt kan worden in 2015, met een groei van 13% in onze EBIT, met uitzondering van effecten van wisselkoersen (en van 38 % met de wisselkoersen!). Dit brengt het percentage EBIT op 8,5% verkoopomzet tegen 6,7% in 2014. Het eigen vermogen van SOCOMEC, met inbegrip van minderheidsbelangen, bereikte 189 M€ en een netto kasoverschot van 51 M€ per 31 december 2015.

 

Blijvend optimisme en vertrouwen in de toekomst

De resultaten van 2015 bevestigen de sinds 2013 ondernomen initiatieven. Het programma “Performance 2015” heeft haar effectiviteit bewezen, en een programma “Performance 2016” is gelanceerd. Onze strategische richtlijnen zijn uitgelijnd op 4 belangrijke prioriteiten: winstgevende groei (met een doel-EBIT van meer dan 8%), het versterken van onze organisaties, verbeterde productiviteit en investeringen voor de toekomst. Alhoewel er nog een weg te gaan is om de winstgevendheid van SOCOMEC te verhogen naar niveaus die deze van onze grootste concurrenten benaderen, dan bestaat er geen twijfel dat het bedrijf daadwerkelijk de bronnen achter haar heeft om dat te doen.