fr  | nl
 • De juiste keuze van uw schakelaar-scheider

 • Waarom een schakelaar-scheider kiezen gewijd aan fotovoltaïsche toepassingen ?

  • De veiligheid voor interventies

   Om de electrische scheiding te verzekeren bij onderhoudsinterventies of voor noodonderbreking (risico voor brand of electrische schokken), is het noodzakelijk te kiezen voor een schakelaar die speciaal voor
   solar gebruik is bestemd.
   Deze toestellen dienen te worden gebruikt op elk niveau van de installatie volgens zijn architectuur.
   Voor de onderbreking van een solar-kring, een genset of UPS langs gelijkstroom zijde, kunnen de SIRCO PV of SIRCO MC PV toestellen :
   • de hoge spanning d.c. isoleren die in deze context gebruikt zijn,
   • in alle veiligheid, en onder belasting, duizenden keren alle niveau's van DC stromen kunnen onderbreken gelinkt aan de variatie van dagelijkse zonnetijd en tot spanningen van 1500 VDC.

  • Toestellen ontwikkeld voor extreme omstandigheden

   De SIRCO's zijn ontwikkeld voor een industrieel gebruik. Ze zijn zeer stevig vermits de behuizing in thermodur versterkt is met glasvezel wat meerdere voordelen oplevert:
   • temperatuurstabiliteit in tegenstelling tot bepaalde thermoplastics,
   • zeer goede weerstand aan hoge temperaturen,
   • Goede elektrische kenmerken: weerstand aan vlamboog en isolatie,
   • goede mechanische kenmerken:stabiliteit van afmetingen en stijfheid doorheen de tijd.
   Deze sterke punten zijn bijzonder belangrijk in PV-installaties waar de temperatuur onder 0 °C en boven 50 °C kan schommelen.

  • De dubbele behuizing, een vernieuwende oplossing

   Het gamma PV-schakelaars van SOCOMEC laat de onderbreking onder belasting toe van twee kringen gelijktijdig met één handgreep.
   Voordelen
   • Plaatswinst : de totale breedte is identiek aan deze van de toestellen met 3 of 4 polen. Dit laat toch aanzienlijke besparingen toe in vergelijking met twee aparte toestellen.
   • Eenvoudige aansluiting en integratie.
   • Verhogen van de spanning: door het in serie schakelen van twee toestellen, is het mogelijk onder belasting spanningen te onderbreken hoger als 1000 VDC.
   • Verdubbelen van het kaliber : door het parallel schakelen van twee toestellen.                                                                                                                                                                                                

  • Welke normen zijn van toepassing op fotovoltaïsche installaties ?

   Voor de installaties

   PV-installaties worden behelst door internationale normen als IEC en UL. Zij leveren de aanbevelingen voor het in bedrijf stellen van een fotovoltaïsche installatie.
   • IEC 60364-7-712 :installatie in gebouwen – regels voor installatie en speciale plaatsen – fotovoltaïsche voedingen.
   • IEC 62548: Regels voor installatie en veiligheid voor fotovoltaïsche generatoren.

    

   Voor onderbrekingstoestellen
   Tot op heden bestaat er geen specifieke    logo_156_01.pnglogo_157_01.png
   IEC norm.  
   Fabrikanten refereren zich dus tot de norm
   IEC 60947-3. In de Verenigde Staten is de referentienorm
   UL98B. Deze norm, die veeleisender is dan de IEC 60947-3, legt strenge testen op voor met name de temperatuur en weerstand aan elektrische bogen.
   De SIRCO PV zijn ontworpen om beide normen IEC 60947-3 en UL98B te respecteren.
    

    

 • Pour la sécurité et la performance de votre installation PV avec RESYS AFD

  • Système de détection d’arc et string monitoring pour les installations PV

   Les modules et les composants PV défectueux, tout comme les câbles ou les connecteurs défaillants, peuvent entraîner la formation d’arcs électriques dangereux. Un arc non détecté peut provoquer un incendie, au risque d’endommager l’installation PV et les biens adjacents.
   Le système RESYS AFD de détection d’arc et de surveillance de chaîne est une solution compacte destinée à être intégrée dans un coffret de regroupement de chaînes PV, prévue pour détecter et interrompre un arc électrique avant que celui-ci ne risque d’occasionner un incendie.
   Le système RESYS AFD surveille également la production d’énergie photovoltaïque au niveau des chaînes, afin de détecter les pertes d’énergie et d’assurer le retour sur investissement de l’installation PV.

   La combinaison d’INOSYS LBS et de RESYS AFD constitue un système testé et certifié de détection et d’interruption d’arc électrique, avec surveillance de chaîne et coupure pompier.

    

  • Les avantages:

    

  • picto_335_a_50-50.jpg Surveillance précise des chaînes

  • picto_350_a_50-50.jpg Détection fiable de l’arc

  • logo_36_00_50-50.jpg Conforme à UL1699B

  • picto_353_a_50-50.jpg Facilité d’intégration