fr  | nl

Veiligheid van personen en bedrijfsmiddelen verbeteren

De veiligheid van personen en middelen in ziekenhuizen is nog belangrijker dan op andere locaties.
Medische faciliteiten zijn openbare gebouwen waarvoor speciale vereisten voor de veiligheid (noodverlichting, brandveiligheidssystemen enzovoort) gelden.
Bovendien is een goede toegangscontrole essentieel voor de veiligheid van patiënten, personeel, bezoekers en eigendommen van ziekenhuizen.
Dankzij onze expertise op het gebied van de continuïteit van de stroomvoorziening beschikken managers van medische faciliteiten over een volledig beveiligd gebouw.