fr  | nl

Bewaken van gebouwen

Oplossingen voor:

  • het beheren van de energieprestaties van gebouwen,
  • bewaken van kritieke stroomcircuits,
  • beschermen van stroomcircuits voor veiligheidssystemen (brand, noodverlichting, bewaking van de toegangen, videobewaking, enz.)


 

EXPERT SERVICES : Voor beschikbare, veilige en efficiënte energie
sydiv_163_b_nl.jpgSocomec streeft naar het leveren van een breed assortiment diensten met toegevoegde waarde om de betrouwbaarheid en optimalisering van apparatuur van eindgebruikers te garanderen:
• preventie- en onderhoudswerkzaamheden om de risico's te verlagen en de efficiëntie van werkzaamheden verbeteren,
• meting en analyse van een breed scala van elektrische parameters die leiden tot aanbevelingen om de vermogenskwaliteit van de locatie te verbeteren,
• optimalisering van de totale bedrijfskosten en ondersteuning voor een veilige transitie wanneer overgestapt wordt van een oude op een nieuwe generatie apparatuur,
• advies, inzet en training vanaf de fase van het projectontwerp tot en met de uiteindelijke aanschaf.