fr  | nl

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOCOMEC WEBSITE

De website op het adres www.socomec.com is de officiële website van de SOCOMEC groep. Hier staat algemene informatie over de groep en de SOCOMEC producten die bestemd voor een publiek van deskundige professionals. De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan deze voorwaarden en de geldende wetten. Door het gebruik van deze website erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze zonder voorbehoud en in hun geheel te aanvaarden . Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze bepalingen, wordt hem gevraagd deze website niet langer te gebruiken. SOCOMEC behoudt zich het recht voor de huidige voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande aankoniging te wijzigen. Deze wijzigingen gelden voor elke gebruiker, de gebruiker moet deze gebruiksvoorwaarden raadplegen bij elke verbinding.

 

Kaart

Publicatie en hosting

Bescherming van persoonlijke gegevens

Recht van intellectueel eigendom

Toegang tot de website

Toegangcodes en wachtwoorden

Marketing

Hyperlinks 

Beperking van garantie en verantwoordelijkhied 

Geldend recht en jurisdictie

Voor meer informatie

 

 Publicatie en hosting

Uitgever
Naam: SOCOMEC
Hoofdzetel: 1 rue de Westhouse BP 60010 67235 BENFELD Cedex (Frankrijk)
Telefoon: (+33) (0)3 88 57 41 41
Inschr.nr. handelsregister: Strasbourg B 548 500 149
Sociaal kapitaal: 10,686,000 euro

Directeur publicatie
Name: Alain GAMBA
alain.gamba@socomec.com

Site host
AGORA HOSTING
13 Rue Hannah Arendt, 67200 STRASBOURG (France)
Tel: +33 (0)3 88 99 02 82

Contact
webmaster@socomec.com

 

 Bescherming van persoonlijke gegevens

1 Declaratie aan de CNIL (nationale commissie voor de infomatietechnologie en de burgerlijke vrijheden)
De website www.socomec.com is onderworpen geweest van een declaratie aan de CNIL dd. 3 oktober 2005 onder nr. 1124722.

2 Persoonlijke gegevens
Het raadplegen van de website www.socomec.fr is mogelijk zonder dat de gebruiker zijn identiteit of enige informatie van persoonlijke aard moet onthullen.
Als de gebruiker gegevens van persoonlijke aard verstrekt door het invullen van daarvoor bestemde velden, stemt hij nadrukkelijk in met hun gebruik en overdracht binnen de onderstaande voorwaarden.
De door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens zijn bestemd voor het behandelen van zijn vragen en in sommige gevallen voor het vormen van prospectiebestanden.
Deze gegevens kunnen verstrekt worden aan onderdelen van de SOCOMEC groep in andere landen dan het land van de eigenaar van de gegevens opdat de vragen van de gebruiker kunnen worden behandeld door de afdeling van de groep op de plaats waar de gebruiker is gevestigd. Diverse regels en maatregelen zijn opgesteld binnen de SOCOMEC groep om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

3 Recht van toegang en rectificatie 
In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 "informatica en vrijheden" van 6 januari 1978, wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij het recht heeft van toegang en rectificatie van de gegevens die hem betreffen. Hij kan te allen tijde gebruik maken van dit recht door een e-mail te sturen naar webmaster@socomec.com

4 Cookies
> Wat zijn "Cookies"?
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon tijdens het surfen. Zij maken het websites mogelijk om informatie over uw browservoorkeuren op te slaan en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden die aangepast zijn aan uw apparaat. Cookies worden beheerd door uw webbrowser.

> Cookies die op onze website gebruikt worden:
Cookies gebruikt voor analyse:

Naam cookie: Vervaldatum: Beschrijving:
_ga 2 jaar Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat 10 minuten Gebruikt om verzoektempo te versnellen

> Cookies accepteren of weigeren:
U kunt ervoor kiezen cookies te deactiveren door deze optie uit te schakelen boven of in de instellingen van uw browser. 

 Recht van intellectueel eigendom

Deze website en zijn domeinnamen zijn het exclusieve eigendom van SOCOMEC. De inhoud ervan is eigendom van SOCOMEC of van zijn filialen of van derden die van SOCOMEC toestemming voor het gebruik hebben gekregen.
De website www.socomec.com  en de inhoud ervan zijn beschermd door de wet op het intellectueel eigendom en met name door het auteursrecht, de wertgeving met betrekking tot rekeningen en modellen, het merkenrecht.
Iedere reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, overname en commercieel gebruik van deze beschermde elementen, door enig procedure en op enige medium van welke aard dan ook, is streng verboden, met uitzondering van:
- de uitzonderingen die zijn toegelaten door de wet op het intellectueel eigendom
- gevallen met nadrukkelijke toestemming van SOCOMEC.
Elke inbreuk op deze rechten vormt een misdrijf.
De foto's die zijn weergegeven in de rubriek "Fototheek" kunnen vrijuit worden gebruikt op voorwaarde dat dit gebruik niet gericht is tegen de moraliteit en niet schadelijk is voor de goede naam van SOCOMEC. De vermelding "© Socomec" moet verplicht worden genoemd op de media waarop de foto's worden weergegeven.
De merken en logo's die op deze website staan zijn het eigendom van de respectievelijke bedrijven die deze gebruiken en mogen nooit zonder toestemming commercieel worden gebruikt.
De op de website gebruikte software is beschermd volgens het auteursrecht en vereist het afsluiten van een licentiecontract.
Voor alle software en materialen die bereikbaar zijn vanaf deze website en die hun eigen bepalingen hebben worden beheerst door hen.

 

 Toegang tot de website

De kosten voor de toegang en voor de navigatie op de website www.socomec.com komen volledig voor de gebruiker.
SOCOMEC neemt alle redelijke maatregelen opdat deze website normaal gesproken permanent toegankelijk is. Het is echter mogelijk dat door technische problemen of vanwege onderhoud de toegang tot de website www.socomec.com tijdelijk moeilijk of onmogelijk is.
De gebruiker verplicht zich, op straffe van zijn wettelijke aansprakelijkheid en mogelijke strafvervolging, de website www.socomec.com niet te gebruiken voor het verspreiden, via welke manier dan ook, van enige inhoud met inbegrip van programma's, codes, virussen of enig ander procedure dat bestemd is voor het beschadigen of beperken van de werking van de website www.socomec.com.
De gebruiker erkend te hebben gecontroleerd dat zijn informaticasysteem virusvrij is. 

 

 Toegangscodes en wachtwoorden 

Voor bepaalde diensten op de website www.socomec.com kan een toegangscode en een wachtwoord vereist zijn dat de beheerder van deze diensten heeft verstrekt.
De toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk, persoonlijk, persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer, het bewaren en de gevolgen van het gebruik van zijn codes en wachtwoorden.
SOCOMEC kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het frauduleuze gebruik ervan.

 

Marketing

De producten en diensten die beschreven worden op de pagina's van deze website vormen geen commerciële aanbiedingen en de informatie die erin staat heeft geen contractuele waarde. Zij kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.
Sommige producten en diensten die op de website staan zijn niet leverbaar in bepaalde landen of zijn onderworpen van bepaalde reglementeringen en zelfs beperkingen.
De gebruiker die producten wil kopen en/of diensten wil gebruiken van SOCOMEC wordt gevraagd contact op te nemen met een verkoopkantoor van SOCOMEC. 

 

 Hyperlinks

De aanwezigheid van hyperlinks op de website www.socomec.com die verwijzen naar andere websites, is geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud van deze websites en van hun werking. SOCOMEC kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en de goede werking van deze websites.

 

 Beperkingen van garantie en verantwoordelijkheid 

Ondanks de zorg die is besteed aan de kwaliteit en de betrouwbaarheid van deze website, kunnen er fouten aanwezig zijn in de aangeboden informatie. Deze laatste wordt slechts gegeven ter indicatie en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, van de geldigheid, de volledigheid of de actualiteit ervan. De gebruiker wordt daarom gevraagd alle nuttige controles te doen. Hij erkent bovendien deze informatie op zijn eigen en enige verantwoordelijkheid te gebruiken. SOCOMEC kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, met name enig financieel of materieel nadeel, verlies van gegevens of van programma's, die het resultaat is van de toegang tot deze website en/of van het gebruik van de informatie die erop voorkomt van welke aard dan ook. 

 

 Geldend recht en jurisdictie

De website www.socomec.com en deze gebruiksvoorwaarden vallen onder Frans recht.
De Franse tekst is doorslaggevend.
In geval van enig geschil, is de exclusieve juridictie toegekend aan de tribunalen van Strasbourg (Frankrijk).
SOCOMEC behoudt zich echter het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in andere landen dan Frankrijk om zijn belangen te beschermen.

 

 Voor meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met SOCOMEC op het volgende adres :
SOCOMEC
1 rue de Westhouse BP 60010
67235 BENFELD Cedex
(33) (0)3 88 57 41 41