fr  | nl

Een verantwoordelijke, open en betrokken groep voor duurzame groei

Door de onafhankelijkheid van de Socomec-groep kan deze controle blijven uitoefenen over de strategische en operationele beslissingen, in overeenstemming met de waarden van de aandeelhouders en alle werknemers. Het bedrijf heeft er daarom voor gekozen om de verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders, werknemers, klanten en partners, de maatschappij en het milieu volledig te verduidelijken. De Socomec-groep laat deze verantwoordelijkheid zien in de beloften, waarin de voorwaarden voor een blijvende en samenhangende ontwikkeling zijn opgenomen.

org.jahia.services.content.JCRValueWrapperImpl@1fc5c83c

"Ons onafhankelijke familiebedrijf wordt versterkt door de cultuur en waarden. Door onze natuurlijke bedrijfsmiddelen en innovatieve aanpak kunnen we voor blijvende waarde zorgen. We zijn voorstanders van een bedrijfsvisie op middellange tot lange termijn waarmee duurzame groei wordt gegarandeerd en er toch ook rekening wordt gehouden met mensen, de maatschappij en het milieu."


Ivan Steyert
Bestuurder en CEO

Onze beloften

 • Onze economische beloften

   • Onze groei optimaliseren via een specifiek bedrijfsmodel:

   - met een aanpak op middellange of lange termijn om de strategie van ons bedrijf te bepalen,

   - door onze schulden te beperken met een groeimodel dat zorgt voor winstgevendheid en gebruik van het aandelenvermogen,

   - door te zorgen voor bedrijfsbeheer op basis van goede bedrijfsprocedures en met een raad die open is voor directeurs die niet tot de familie behoren.

   • Onze positie als specialisten versterken op het gebied van klantgerichte toepassingen:

   - door ons productaanbod te richten op de energieprestaties van onze klanten,

   - door constant te voldoen aan hun verwachtingen,

   - door te investeren in nieuwe technologische kennis,

   - door direct contact te stimuleren voor alle verkoop,

   - door innovatie aan te moedigen op alle niveaus van de organisatie.

   • Onze internationale bedrijfsactiviteiten ontwikkelen om te zorgen voor groei op de lange termijn:

   - door industriële fabrieken op te zetten in opkomende markten en tegelijk een beleid voor 'Centrum van uitmuntendheid' toe te passen waarmee onze productietaken op alle Europese locaties behouden blijven,

   - door de juiste balans te vinden in het beheer van onze dochterondernemingen (centralisatie/decentralisatie).

 • Onze sociale beloften

  • We zijn voorstanders van een eerlijk, sociaal contract voor alle culturen zonder discriminatie en leggen ons toe op het volgende:
    

   • Werkrelaties creëren waarin het initiatief en de betrokkenheid van ons personeel wordt gestimuleerd:

   - via een verantwoordelijk inkoopbeleid,

   - via een uitstekende bedrijfsethiek.

   - door personeel te laten delen in het succes van het bedrijf.

   • Onze human resources ontwikkelen door de inzetbaarheid van onze mensen te maximaliseren:

   - via een ambitieus trainingsbeleid,

   - via een motiverende aanpak van vaardighedenbeheer.

   • Mensen, hun werkomstandigheden, hun veiligheid en hun rechten overal te respecteren waar we werken:

   - via een streng beleid voor gezondheid en veiligheid,

   - via open en opbouwende sociale gesprekken,

   - via gelijke kansen voor al het personeel.

 • Onze beloften aan de gemeenschap

  • Als bedrijf dat mensen belangrijk vindt, leggen we ons toe op het volgende:
    

   • Ons bedrijf ontwikkelen en tegelijk goede ethische procedures respecteren:

   - via een verantwoordelijk inkoopbeleid,

   - via een uitstekende bedrijfsethiek.

   • De ontwikkeling en procedures van ons beroep verder te ontwikkelen:

   - via actieve deelname aan professionele instanties en standaardeninstanties,

   - door een beleid met ondersteuning van trainingen en opleidingen die van belang zijn voor ons werk.

   • Sociale en culturele ontwikkeling in de maatschappij steunen:

   - via een paar gerichte programma's voor cultureel en humanitair sponsorschap,

   - via de ondersteuning van ons personeel bij hun betrokkenheid bij verenigingen buiten het bedrijf,

   - via onze betrokkenheid bij externe initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling.

 • Onze beloften met betrekking tot het milieu

  • We helpen actief om natuurlijk bronnen te behouden en leggen ons toe op het volgende:
    

   • Energie-efficiëntie stimuleren in onze bedrijfstak:

   - door onze klanten te helpen hun energierekeningen te verlagen,

   - door ons productaanbod in de duurzame-energiesector uit te breiden,

   - door onze productielocaties en commerciële locaties te voorzien van zonne-energie-installaties.

   • Onze invloed op het milieu, en dan met name onze koolstofuitstoot, tot een minimum beperken:

   - via ISO 14001-certificering voor onze productielocaties,

   - door energieverbruik te optimaliseren op onze productielocaties en commerciële locaties,

   - via strikt beheer van ons industriële afval en kantoorafval,

   - door rekening te houden met de levensduur van onze producten.