fr  | nl

Elektrische infrastructuur

Oplossingen voor:

  • beveiligen van de stroomtoevoer in HS/LS-transformatorstations,
  • een veilige en betrouwbare stroomtoevoer voor alle gebouwen,
  • een stroomtoevoer geschikt voor het kritieke niveau van de medische lokalen.


 

EXPERT SERVICES : Voor beschikbare, veilige en efficiënte energie
sydiv_163_b_nl.jpgSocomec streeft naar het leveren van een breed assortiment diensten met toegevoegde waarde om de betrouwbaarheid en optimalisering van apparatuur van eindgebruikers te garanderen:
• preventie- en onderhoudswerkzaamheden om de risico's te verlagen en de efficiëntie van werkzaamheden verbeteren,
• meting en analyse van een breed scala van elektrische parameters die leiden tot aanbevelingen om de vermogenskwaliteit van de locatie te verbeteren,
• optimalisering van de totale bedrijfskosten en ondersteuning voor een veilige transitie wanneer overgestapt wordt van een oude op een nieuwe generatie apparatuur,
• advies, inzet en training vanaf de fase van het projectontwerp tot en met de uiteindelijke aanschaf.

Conformiteit met voorschriften
logo-iec.pngStroom- en verdeelschakelborden zijn constructies volgens de normen van de reeks IEC 61439.
Socomec heeft u een breed assortiment OEM-oplossingen volgens de norm IEC 61439.