fr  | nl

Energieopslag voor on-grid toepassingen

Energieopslag is het basiselement voor de overgang van het elektriciteitsnet naar Smart Grids.

De impact van stijgingen van de kostprijs voor elektriciteit beperken, schommelingen in de productie van hernieuwbare energie beheren of beantwoorden aan de uitdaging van het evenwicht tussen vraag en aanbod van energie.

Ongeacht de behoefte of de toepassing in deze nieuwe omgeving, SOCOMEC SUNSYS PCS², stroomconversiesysteem en opslag, is steeds het juiste antwoord.

Ga nu aan de slag met onze oplossingen

  • Maximaal eigen verbruik, beheer van productieprofielen en stabilisatie van het net