fr  | nl

Invloed op het milieu beperken en anticiperen op ontwikkelingen in de regelgeving

Wilt u laten zien hoe 'groen' u bent?


Wilt u de uitstoot van broeikasgassen verder terugbrengen vanwege het milieu of beleid of om ethische redenen?


Wilt u zich snel kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de regelgeving?

Socomec biedt UPS-oplossingen waarvan de innovatieve technologie speciaal is afgestemd op datacenters: laag energieverbruik, de hoogste uitvoer op de markt, continue prestaties bij gebruik van volledige capaciteit enzovoort.

Wanneer dit wordt gecombineerd met onze oplossingen voor energiemeting, -beheer en -analyse, profiteert u van een volledig energie-efficiëntiesysteem waarmee u de benodigde stappen voor het milieu kunt uitvoeren en uw duurzame benadering kunt laten zien.