fr  | nl

Medische beeldvorming

Oplossingen voor:

  • controleren van de energiekosten van het gebouw,
  • bewaken van kritieke stroomcircuits,
  • beschermen van stroomcircuits voor veiligheidssystemen (brand, noodverlichting, bewaking van de toegangen, videobewaking, enz.)

Waarom is het leveren van medische beeldvorming zo gespecialiseerd?

"Medische elektrische uitrusting, bijvoorbeeld MRI, röntgenstralen of computertomografie, veroorzaakt tijdens het gebruik veel vervormingen:"

  • zeer hoog di / dt (zeer hoge stroompieken in zeer korte tijd) met een pulsverschijnsel,
  • asymmetrische stromen (met een piekfactor veel hoger dan √2),
  • hoge resonanties

Die vervormingen leiden tot spanning op transformatoren, kabels, panelen, UPS, die bovenstrooms de medische elektrische uitrusting liggen. De UPS moet ontworpen zijn om die problemen te kunnen dragen.
Socomec houdt altijd rekening met uw eisen, en biedt u services, het speciale UPS-assortiment en op maat gemaakte oplossingen, ongeacht de omstandigheden.
 

EXPERT SERVICES : Voor beschikbare, veilige en efficiënte energie
sydiv_163_b_nl.jpgSocomec streeft naar het leveren van een breed assortiment diensten met toegevoegde waarde om de betrouwbaarheid en optimalisering van apparatuur van eindgebruikers te garanderen:
• preventie- en onderhoudswerkzaamheden om de risico's te verlagen en de efficiëntie van werkzaamheden verbeteren,
• meting en analyse van een breed scala van elektrische parameters die leiden tot aanbevelingen om de vermogenskwaliteit van de locatie te verbeteren,
• optimalisering van de totale bedrijfskosten en ondersteuning voor een veilige transitie wanneer overgestapt wordt van een oude op een nieuwe generatie apparatuur,
• advies, inzet en training vanaf de fase van het projectontwerp tot en met de uiteindelijke aanschaf.