fr  | nl

Wat is de WEEE-richtlijn?

Zodra ze het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden elektrische producten wegwerp elektrische en elektronische apparatuur, of WEEE, die een impact op het milieu kunnen hebben, terwijl ze ook een hoog recyclage potentieel hebben.

De WEEE 2012/19 / EU-richtlijn maakt fabrikanten en andere spelers (importeurs, distributeurs, eindgebruikers, enz.) verantwoordelijk voor de toekomst van afgedankte apparatuur. Batterijen moeten ook onder deze richtlijn worden verzameld en vervolgens worden behandeld volgens de Europese batterijenrichtlijnen 2006/66 / EG.

 

Als onderdeel van haar vrijwillige naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties en haar verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, is Socomec toegewijd aan het minimaliseren van de impact op het milieu.

In het kader van de WEEE 2012/19 / EU-richtlijn heeft de Socomec Group stappen ondernomen om deze richtlijn ten uitvoer te leggen en te anticiperen op toekomstige evoluties.

 

Wat zijn de voordelen van de WEEE-richtlijn?

De WEEE-richtlijn biedt de mogelijkheid om het einde van de levensduur van elektrische installaties en batterijen te waarborgen, met respect voor het milieu en conform de voorschriften.

 

Productmarkering

WEEE_symbol.pngSocomec-producten die onder de WEEE-richtlijn vallen, voldoen vanaf 15 augustus 2018 aan de WEEE-markeringsvereisten.
De producten worden gemarkeerd met het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer, in overeenstemming met de Europese norm EN 50419.

 

Socomec voldoet aan de WEEE-richtlijn

logo-recupel.pngSocomec Belgium is partner van RECUPEL om zijn verplichtingen als producent na te komen.
Als u de modaliteiten van het verzamelen van uw elektrische apparatuur wilt weten, kunt u contact met ons opnemen door de volgende vragenlijst in te vullen.